Fik du sagt det, du ville?

Det kan være svært at tale om døden – men det er vigtigt.

Tal om døden

Død og sorg er en lige så naturlig del af livet som fødsel og glæde. Men det kan være vanskeligt at tale om. For hvad er død og sorg egentlig, og hvordan kan vi tale med hinanden om noget, der er så svært?

Når vi mister en, der står os nær, mister vi også et vidne til vores liv. Når vi står over for at skulle forlade livet, kommer tanker om det liv, der er levet, og tabet af livet nemt til at fylde.

Det kan have stor betydning for både den døende og den pårørende at få talt om de emner i livet, der betyder noget – inden det er for sent.

Alligevel svigter modet hos mange i forhold til at tage samtalen om de vigtige emner i livet, ikke mindst tanker og ønsker i forhold til den sidste tid.

På denne hjemmeside finder du hjælp til at tage hul på den svære, men vigtige, samtale. Hvad enten du er døende eller pårørende. Du finder også hjælp, støtte og vejledning, hvis du har døden tæt på livet.

Hvor vil du gerne dø?

I en tid, hvor stemningen er sat med honninghjerter, glögg og juleklip, er sorg, død og ensomhed ikke de mest oplagte samtaleemner.

Men det er netop nu, hvor vi rykker tættere sammen med vores nærmeste, at vi skal turde tale sammen om alt det svære. Og vi skal huske at få det gjort, før det er for sent. Får du det sagt?

5 skridt mod den vigtige samtale

1
Spring ud i det

Der kommer aldrig et ’perfekt’ tidspunkt til at spørge ind til livet og døden.

2
Spørg: Hvad er vigtigt for dig i livet?

Spørg dine nærmeste, hvilke begivenheder i livet de ser tilbage på, hvad de holder af at bruge tid på, og hvilke værdier de gerne vil give videre. Tal om oplevelser, I ønsker at nå at få sammen.

3
Vær ikke bange for følelser og reaktioner

Giv plads til alle slags følelser i samtalen. Fx er gråd, vrede eller grin naturlige følelser og reaktioner. Der findes ikke en rigtig eller forkert måde at reagere på.

4
Respekter hinandens grænser

Ikke alle ønsker at tage samtalen, men overvej at spørge, om du må prøve igen en anden gang.

5
Aftal, om der er noget, der skal følges op på

Spørg dine nærmeste, om de har ønsker til fx behandling, testamente, begravelse og digital arv – har de fx en facebook-profil, og hvad skal der i så fald ske med den?

Få hjælp og støtte

Her finder du en oversigt over, hvad Københavns Kommune og andre foreninger og organisationer kan tilbyde dig, der har døden tæt på livet.

Rådgivning om sygdom

Københavns Kommune tilbyder støtte og rådgivning, hvis du har alvorlig sygdom, død eller sorg inde på livet.

Center for Kræft og Sundhed

I Center for Kræft og Sundhed kan du blandt andet få en samtale med forskellige fagpersoner eller møde andre, der har eller har haft kræft tæt på livet.

Læs mere på kraeft.kk.dk

Center for Demens

Center for Demens tilbyder blandt andet samtalegrupper og åben rådgivning om demens.

Læs mere på demens.kk.dk

Center for Diabetes

Center for Diabetes tilbyder blandt andet samtaler og undervisning om livet med diabetes og med hjertesygdom, og mulighed for at få en ”diabetesmakker”.

Læs mere på diabetes.kk.dk

Huset for Psykisk Sundhed

Huset for Psykisk Sundhed tilbyder støtte og rådgivning til dig, der står i en akut psykisk krise, eller bare har det psykisk svært fx på grund af dødsfald blandt dine nære.

Læs mere på husetforpsykisksundhed.kk.dk

Center for Rusmiddelbehandling København

I Center for Rusmiddelbehandling København kan du få hjælp til behandling af afhængighed af alkohol og/eller stoffer og blandt andet gruppeforløb og samtaler.

Læs mere rusmiddelbehandling.kk.dk

Udsatte og hjemløse

Københavns Kommune har flere sundhedstilbud, der er tilpasset til udsatte og hjemløse.

Læs mere om tilbud til udsatte og hjemløse på kk.dk

Patientforeninger

Mange patientforeninger tilbyder støtte, rådgivning og samtaler i forbindelse med alvorlig sygdom, sorg og død.

Find en oversigt over patientforeninger på sundhed.dk

Tal med en psykolog

Kontakt din praktiserende læge, hvis du har brug for at tale med en psykolog.

Læs mere om psykologbehandling på sundhed.dk

Til dig, der er pårørende
Kursus til pårørende

”Lær at tackle” er et gratis kursus til dig, der er pårørende og gerne vil have redskaber til at passe bedre på dig selv som pårørende. Her kan du finde kurser til pårørende, uafhængigt af hvilken sygdom din nære har.

Læs mere om pårørendekurser på kk.dk

Pårørendevejledere

Københavns Kommunes pårørendevejledere tilbyder pårørende information, rådgivning og støtte, uanset hvilken sygdom der har ramt din nære. Samtalen kan handle om din trivsel, og hvordan du passer på dig selv som pårørende.

Læs mere om hjælp til pårørende på kk.dk

Center for Kræft og Sundhed

Center for Kræft og Sundhed har blandt andet pårørendegrupper og yoga for pårørende til personer med kræft.

Læs mere om tilbud til pårørende på kraeft.kk.dk

Center for Demens

Center for Demens tilbyder pårørendegrupper og højskoleophold for pårørende til personer med demens.

Læs mere om tilbud til pårørende på demens.kk.dk

Center for Diabetes

I Center for Diabetes kan du som pårørende deltage i undervisning og individuelle samtaler sammen med din nære. Du kan også mødes med andre pårørende.

Læs mere om tilbud til pårørende på diabetes.kk.dk

Huset for Psykisk Sundhed

Som pårørende kan du få støtte og vejledning i Huset for Psykisk Sundhed.

Læs mere om tilbud til pårørende på husetforpsykisksundhed.kk.dk

Center for Rusmiddelbehandling

Center for Rusmiddelbehandling tilbyder støtte til pårørende i form af blandt andet familieorienteret behandling og åben rådgivning til børn og unge.

Læs mere om tilbud til pårørende på rusmiddelbehandling.kk.dk

Tal med en psykolog

Kontakt din praktiserende læge, hvis du har brug for at tale med en psykolog.

Læs mere om psykologbehandling på sundhed.dk

Til dig, der er ung pårørende

Der er en række tilbud, særligt til dig, der er ung pårørende. Se også under Til dig, der er pårørende.

Sundhedstjek for unge

Hvis du er 16-24 år, kan du få en samtale med en sygeplejerske eller psykolog. Samtalen handler om din sundhed og trivsel. Hvis du oplever sorg, kan du også tale om det.

Læs mere om sundhedstjek på kk.dk

Gratis samtaler med psykolog til børn og unge

Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis samtaler med psykolog til børn og unge under 28 år, som lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende og har brug for hjælp til at fungere i en ændret hverdag.

Kontakt Børn, Unge & Sorgs psykologrådgivning

Rådgivning til forældre og netværk

Børn, Unge & Sorg rådgiver forældre, øvrig familie, venner og kærester om, hvordan de bedst kan støtte børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende.

Kontakt Børn, Unge & Sorgs psykologrådgivning

Tal med en psykolog

Kontakt din praktiserende læge, hvis du har brug for at tale med en psykolog.

Læs mere om psykologbehandling på sundhed.dk

Til dig, der har mistet
Sorggrupper

Har du sorg tæt inde på livet, kan du få hjælp i sorggrupper og andre tilbud.

Find tilbud til børn, unge, voksne og ældre på sorgvejviser.dk

Besøg af forebyggelseskonsulent

Hvis du for nyligt har mistet en ægtefælle og er fyldt 65 år, kan du få besøg af en forebyggelseskonsulent. En samtale med forebyggelseskonsulenten kan give dig mulighed for at fortælle om forløbet og hvilke tanker, du gør dig om fremtiden, samt få information og vejledning om muligheder for støtte i din nye situation.

Læs mere om hjemmebesøg på kk.dk

Magasin til dig, der har mistet

Magasinet ‘Efter’ er til dig, der har mistet én, som stod dig nær, eller til dig, der kender én, som har mistet.

Læs magasin nr. 1 (2017)
Læs magasin nr. 2 (2018)
Læs magasin nr. 3 (2020)

Ensomhed

Ensomhed er en naturlig følelse, hvis du har mistet en, der stod dig nær.

Hvis du oplever ensomhed, kan du finde nye fællesskaber på ensom.kk.dk

Fortæl for Livet

Fortæl for Livet er samtalegrupper for ældre, som har mistet de mennesker, der har fulgt dem igennem livet. I gruppen deles betydningsfulde historier fra deltagernes liv.

Læs mere om Fortæl for Livet på kk.dk

Spædbørn og småbørn

Sundhedsplejen tilbyder samtale til alle familier, der har mistet spædbørn eller småbørn.

Læs mere om sundhedsplejen på kk.dk

Du kan også søge støtte i Landsforeningen Spædbarnsdød. Foreningen er for alle, der har mistet et barn i graviditeten, under fødslen eller i de første leveår.

Se mere om Landsforeningen Spædbarnsdød på spaedbarnsdoed.dk

Sorglinjen

Sorglinjen er for alle, som har mistet – både unge, voksne og ældre. Der sidder frivillige, der selv har mistet, klar ved telefon, chat, sms og brevkasse hver dag kl. 17-21.

Læs mere om Sorglinjen på sorglinjen.dk

Tal med en psykolog

Kontakt din praktiserende læge, hvis du har brug for at tale med en psykolog.

Læs mere om psykologbehandling på sundhed.dk

Til dig, der er ung og har mistet
Caféaftener for unge

Mød unge frivillige, der fortæller deres egne historier om at miste. Deltagerne kan stille spørgsmål og udveksle erfaringer med andre – eller bare lytte.

Læs mere om caféaftener for unge på sorgcenter.dk

Samtalegrupper for unge

Er du 20-28 år, kan du i samtalegrupperne møde andre unge, der har mistet en eller begge forældre.

Læs mere om samtalegrupper for unge på sorgcenter.dk

Tal med en fortrolig voksen

Hvis du er 18-25 år og har mistet begge dine forældre eller har svag kontakt til din tilbageblevne forælder, kan du tale med en voksen over 40 år, der selv har oplevet at miste én eller begge forældre i ungdommen.

Læs mere om de fortrolige voksne på sorgcenter.dk

Gratis samtaler med psykolog til børn og unge

Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis samtaler med psykolog til børn og unge under 28 år i sorg, som har mistet en forælder eller søskende efter alvorlig sygdom, selvmord eller ulykke inden for de seneste år.

Kontakt Børn, Unge & Sorgs psykologrådgivning

Sorglinjen

Sorglinjen er for alle, som har mistet – både unge, voksne og ældre. Der sidder frivillige, der selv har mistet, klar ved telefon, chat, sms og brevkasse hver dag kl. 17-21.

Læs mere om Sorglinjen på sorglinjen.dk

Tal med en psykolog

Kontakt din praktiserende læge, hvis du har brug for at tale med en psykolog.

Læs mere om psykologbehandling på sundhed.dk

Til dig, der vil tage stilling
Adjø

Adjø er en online platform, som kan hjælpe dig med, at dit sidste farvel bliver et godt farvel. Platformen er til dig, der vil hjælpe dine efterladte og sætte dit præg på din begravelse/bisættelse.

Læs mere og opret en gratis profil på adjo.dk

Behandlingstestamente

Med et behandlingstestamente kan du registrere, om du ønsker livsforlængende behandling, hvis du kommer i en situation, hvor du ikke er i stand til selv at give udtryk for dine ønsker.

Læs mere om behandlingstestamente på sundhed.dk

Plejetestamente

Med et plejetestamente kan du tilkendegive dine ønsker for fremtiden, hvis du på et tidspunkt bliver ude af stand til selv at give udtryk for, hvad du gerne vil.

Læs mere om plejetestamente på Alzheimerforeningens hjemmeside

Funebariet

Funebariet er en udstilling om død og begravelse ved Landsforeningen Liv og Død. Udstillingen kan gøre dig klogere på døden og hjælpe til at starte samtalen om, hvad der skal ske, når vi dør. Funebariet er åbent for både børn og voksne.

Læs mere om Funebariet på livogdoed.dk

Erindringsklub

Erindringsklubben er for dig, der har interesse for lokalhistorie og lyst til at dele egne erindringer, fx fra barndommen. Erindringsklubben afholdes af Københavns Kommunes Stadsarkiv.

Læs mere om erindringsklubberne på kbharkiv.dk

Pleje og støtte i den sidste tid
Hjemmesygeplejen

Hjemmesygeplejen giver omsorg, støtte og lindrende behandling i den sidste tid til borgere, der bor i eget hjem. Sygeplejerskerne tilbyder også støtte og omsorg til pårørende og efterladte.

Ring til Københavns Kommune og spørg efter hjemmesygeplejen på 33 66 33 66.

Læs mere om sygepleje og hjemmesygepleje på kk.dk

Afdeling for Lindring – Kbh

Afdeling for Lindring – Kbh tilbyder alvorligt syge eller døende borgere lindrende pleje og omsorg. Afdelingen støtter dig til at opleve livskvalitet på trods af alvorlig sygdom, og giver de pårørende omsorg og støtte.

Læs mere på hjemmesiden for Afdeling for Lindring – Kbh

Vågetjenesten

Vågetjenestens frivillige tilbyder at være ved den døendes side. De kan give nærhed, ro og tryghed til døende, som ikke har pårørende, eller når de pårørende har brug for et hvil. Røde Kors og Ældresagen tilbyder vågetjeneste:

Læs mere om Røde Kors’ vågetjeneste
Læs mere om Ældresagens vågetjeneste og vågekoner

Tal med en psykolog

Kontakt din praktiserende læge, hvis du har brug for at tale med en psykolog.

Læs mere om psykologbehandling på sundhed.dk

Temadag om død og sorg

7. november 2019 blev temadagen ”Samtaler om død og sorg” afholdt på Københavns Rådhus. Temadagen handlede om den svære, men vigtige, samtale om død og sorg.

Omkring 700 mennesker mødte op til temadagen, som var startskuddet til kampagnen ”Fik du sagt det, du ville?” om den svære, men vigtige, samtale.

Temadagen bød på en teaterforestilling og fire oplæg om den vigtige samtale i forbindelse med krise, død og sorg. Under hele temadagen var der også markedsplads i Rådhushallen. Her kunne man møde Københavns Kommune, Det Nationale Sorgcenter, Landsforeningen Liv & Død, patientforeninger og mange andre.

Se hele programmet for temadagen (pdf)

Billeder fra temadagen

Det, vi taler om

60 % af danskerne har talt om begravelse, og hvem der skal arve dem.

40 % har talt om tanker, følelser og overvejelser om døden.


Fakta om danskernes tanker og holdninger om døden på dette site stammer fra uddrag af undersøgelse for Ældre Sagen ”Lad os tale om døden”, 2019.